การค้นพบเป็นกุญแจสำคัญในการบรรเทาโรคเมตาบอลิซึม

โรคบางชนิดสามารถแสดงอาการได้เพียงเนื้อเยื่อเดียวเมื่อเกิดจากโปรตีนผิดปกติเพียงชนิดเดียวที่พบทั่วร่างกาย โรคที่หายากซึ่งทำให้เกิดโรคเบาหวาน การสูญเสียไขมันที่แขนและขา และการพัฒนาของกล้ามเนื้อมากเกินไป แต่โปรตีนที่ผิดพลาดนั้นพบได้ในทุกเซลล์ สารพันธุกรรมของเซลล์ที่พบในศูนย์บัญชาการของเซลล์นิวเคลียสได้รับการจัดระเบียบและอ่านอย่างถูกต้อง

พวกเขาพบว่า Tmem120a มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเนื้อเยื่อไขมันตามปกติและการเผาผลาญที่ดีโดยการส่งเสริมการแสดงออกของยีนไขมันและปิดยีนของกล้ามเนื้อในเนื้อเยื่อไขมัน ผลกระทบเหล่านี้ดูเหมือนจะเกิดจากความสามารถของ Tmem120a ในการปล่อยส่วนต่างๆ ของจีโนมที่ควบคุมการเผาผลาญไขมันออกจากขอบของนิวเคลียสในขณะที่ดึงยีนของกล้ามเนื้อไปที่ขอบ เมื่อยีนอยู่ที่ขอบของนิวเคลียส พวกมันมักจะถูกปิด และนักวิทยาศาสตร์พบว่าการวางตำแหน่งยีนที่ไม่ถูกต้องในหนูที่ขาด Tmem120a ก็เกิดขึ้นในผู้ป่วย FPLD2 เช่นกัน